Kejsarlänk

Kejsarlänken härstammar från den bysantinska eran och är en typ och stil av smycke som kommer därifrån. Bysantinska riket, som existerade från 400-talet till ungefär mitten av 1400-talet. Smyckenas stil och design influerades av konsten i den bysantinska civilisationen, där det kristna korset och andra tidiga religiösa symboler användes som motiv i stor utsträckning. Den bysantinska tiden var full av rikedom och välstånd, så det fanns ett överflöd av guld som användes under denna tid, och kejsarkedjan var ett sätt att visa sin status. 

Kejsarlänken kallas även Kungslänk, det är en massiv och kompakt kedja. 

Våra kedjor säljs med prisgaranti.