Flemming Uziel Signo

B011CZ

Signo är ett kärlekstecken i ringens bemärkelse. Signo är grekiska och betyder just tecken. Ett tecken kan vara litet och personligt eller för hela världen att se. Det är upp till just er.