Flemming Uziel Signo Palladium

Signo är ett kärlekstecken i ringens bemärkelse. Signo är grekiska och betyder just tecken. Ett tecken kan vara litet och personligt eller för hela världen att se. Det är upp till just er.

Dessa ringar tillverkas i Metallen Palladium 500.