Silversmycken

 Jokkmokks Tenn & Silver har  arbetat vidare med silvertraditionen och tagit vara på de klassiska formerna och sättet att utsmycka. De tecken och ornamenteringar som finns på föremålen har sina rötter i den samiska mytologien och religionen. De var betydelsefulla inslag i de riter som leddes av Nåjden, -den samiska shamanen.

Åtskilliga föremål i Jokkmokks Tenns & Silvers produktion berättar historia. Att till exempel få en sup ur Sändebägaren var en ära, och därvid bekräftades affärsuppgörelser och slöts vänskapsband. Grunden för all Jokkmokks Tenn´s tillverkning har sina rötter i den samiska traditionen och kulturen.