Vikingasmycken

Denna serie har tillkommit ur de bildsköna vikingssmycken som har hittats vid utgrävningar i Norden mellan åren 800-1100 e.kr.

Detta är frihandsgjorda figurer hämtade från bilder av dessa originalfynd.