Dalarna Ängsklocka

Ängsklocka (Campanula patula) är en art ii familjen klockväxter. Den är en tvåårig, 20–60 centimeter hög ört med blåvioletta klockformade 12–25 millimeter långa blommor, som blommar hela sommaren. Vid solsken är blomman upprätt, men under natten och vid regn hänger den nedåt. Dess blomställning är en gles klase och blomkronorna är djup flikade och smalnar av mot basen.

Blåklockan är, tillsammans med ängsklocka, Dalarnas landskapsblomma. Debatten vilken av dem som är den "riktiga" har gått fram och tillbaka, men på 1990-talet nåddes en kompromiss om att båda kunde vara landskapsblomma.